Društvo za kadrovsko dejavnost Ljubljana je nastalo z združitvijo več društev s področja Ljubljane v letu 1998. Društvo v tem trenutku združuje okoli 200 managerjev in strokovnjakov s področja kadrovske dejavnosti, ki prihajajo iz majhnih, srednjih in velikih podjetjih iz različnih dejavnosti, pa tudi organizacij javnega sektorja.

Svoje poslanstvo DKD Ljubljana uresničuje tudi z rednim organiziranjem posvetov in okroglih miz, ekskurzij v podjetja po Sloveniji in strokovnih izletov, tako po Sloveniji, kot tudi v tujini.

Organi društva

Izvršni odbor DKD Ljubljana:

  • Božo Belčec, predsednik
  • Primož Klemen
  • Janez Kolar
  • Julita Petrovič
  • Iris Slamič
  • Urška Stanovnik
  • Beti Jenko
  • Vesna Zupan
  • Bojana Zupanič

Sekretar društva: Matej Beguš

Nadzorni odbor DKD Ljubljana:

  • Sonja Špoljarič
  • Vera Aljančič Falež
  • Robert Kaše

Disciplinska komisija DKD Ljubljana:

  • Cvetka Šušteršič
  • Andrej Plevnik
  • Klara Hauko