Cilj študentskega društva je poleg zagotavljanja kakovostnejšega znanja s področja kadrovskega menedžmenta tudi in predvsem zgraditi most med teorijo in prakso.

Društvo študentov kadrovskega menedžmenta (DŠKM) je bilo ustanovljeno z ustanovno sejo 14. marca 2001. Takoj naslednje leto je bilo kot štirinajsto društvo sprejeto v Zvezo društev za kadrovsko dejavnost Slovenije (ZDKDS), sedaj SKZ.

Namen društva je študentom kadrovskega menedžmenta pomagati pri vsakodnevnih dejavnostih, popestriti študij in ga razširiti tudi na praktično področje. Poleg zagotavljanja kakovostnejšega znanja s področja kadrovskega menedžmenta, so cilji DŠKM usmerjeni tudi k večji prepoznavnosti študijske smeri, ki se po novem imenuje Sociologija – Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja.

Zgoraj omenjene cilje društvo dosega z organizacijo predavanj, tečajev, delavnic, strokovnih ekskurzij in seminarjev. Zbira se podatke tako o samem študiju kot tudi o študentih smeri sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja, ter seznanja študente z delom kadrovikov. V skrbi zagotoviti čimbolj kakovostne storitve za svoje člane, si društvo prizadeva povezovati se tudi z drugimi društvi in organizacijami, udeležuje se in sodeluje na raznih njihovih predavanjih, seminarjih, konferencah ipd.

Vabljeni ste, da DŠKM povšečkate tudi na Facebooku.

Vodstvo društva

Upravni odbor DŠKM:

  • Jure Dretnik, predsednik
  • Sebastjan Konc Krajnc, podpredsednik
  • Anja Zamida, tajnik
  • Urška Pepel, blagajnik
  • Matej Turk, član
  • Deja Klemenčič Štrigl, članica
  • Ana Kloar, članica
  • Jan Sosič, član