Se zahtevana vedenja in spretnosti za vodje spreminjajo? Kako izbrati in razvijati vodje za prihodnost?

Sreda, 09.05.2012 - Sreda, 09.05.2012

Vljudno vabljeni na majski dogodek DKD Ljubljana, ki se bo odvijal v sredo, 9. maja 2012 v Kristalni palači (Ameriška ulica 8) s pričetkom ob 14h. Naš gostitelj bo IBM Slovenija. Tokrat smo v goste povabili gospo Dušico Boben, direktorico Centra za psihodiagnostična sredstva -  družbe za svetovanje in založništvo, ki nam bo predstavila rezultate zanimive raziskave Organisational Leadership – Taking the temperature, ki jo je leta 2011 izvedla Skupina evropskih založnikov testov (European Test Publisher Group – ETPG). Na dogodek se lahko prijavite na tej strani spodaj, s klikom na "Prijavi se na dogodek", najkasneje do petka, 4. maja 2012.

V raziskavi, ki je potekala v treh fazah in uporabljala za zbiranje podatkov spletno anketo in intervjuje, so sodelovali predstavniki članic ETPG, njihovi sodelavci in več kot 1400 njihovih uporabnikov iz 18 držav. Rezultati so pokazali, da zanimanje za ocenjevanje vodij v Evropi narašča. Zanimivo je, da vsi udeleženci nimajo enotne predstave, kdo je vodja in v čem se razlikuje od managerja, če sploh se. Menijo tudi, da so se v zadnjih petih letih spremenile kompetence, ki jih mora imeti uspešen vodja. Tri najpomembnejša področja, ki jih moramo upoštevati pri izboru in razvoju vodij so po mnenju udeležencev zmožnost vključevanja in navduševanja (tj. motiviranja) zaposlenih, komunikacijske veščine in sposobnost formuliranja in sporočanja vizije. 

Na dogodku bodo poleg raziskave predstavljeni tudi nekateri najpomembnejši in najnovejši merski inštrumenti, prav tako pa bo opisan postopek merjenja po mednarodnih standardih in priporočilih. 

 O predavateljici:

Dušica Boben je lastnica in direktorica Centra za psihodiagnostična sredstva -  družbe za svetovanje in založništvo. Poleg diplome iz psihologije, je tudi profesorica matematike. Pred sedanjo zaposlitvijo je delala kot raziskovalka in svetovalka in vodja enote na Zavodu za produktivnost dela v Ljubljani. V času svetovalnega dela se je ukvarjala s področjem kakovosti, kjer je bila 6 let (1997-2003) tudi ocenjevalka za priznanje RS za poslovno odličnost. Na področju psihologije se je po diplomi izobraževala na področju komunikacije, motivacije, vodenja in poučevanja. Tako ima certifikat LET, Inštituta za kontrolno teorijo, realitetno terapijo in kakovostno vodenje, Nemškega združenja za nevrolingvistično programiranje in 4Mat System.

Dušica Boben je od leta 1989 članica Društva psihologov Slovenije, kjer je od leta 1995 predstavnica DPS v evropski komisiji za teste in testiranje v sklopu EFPA. Od leta 2004 do 2008 je bila predsednica slovenske Komisije za psihodiagnostična sredstva pri DPS. V letih 1999-2005 je bila tudi članica uredniškega odbora strokovne revije Psihološka obzorja, ki jo izdaja DPS. Od leta 2011 je članica Etične komisije in Strokovnega sveta DPS. Center za psihodiagnostična sredstva je član Mednarodne komisije za teste (ITC) od leta 1997 ter Evropskega združenja založnikov testov (ETPG) od leta 2008, kjer Dušica Boben tudi aktivno sodeluje. 

Poleg vodenja podjetja je njeno delo vodenje projektov razvoja različnih psihodiagnostičnih pripomočkov ter sodelovanje v podjetjih na področju analize kadrov. Tako je vodila številne razvojne projekte in je soavtorica okrog 20 priročnikov s tega področja. Sodelovala je tudi v mednarodnih projektih na tem področju. Svoje delo je predstavljala na mednarodnih kongresih, kot soavtorica pa ima številne objave v slovenskih in mednarodnih revijah in knjigah.
Prijava na e-novice

Seminarji in dogodki SKZ Rss

Eapm